ПРИХОВУВАЧ, а, ч. Той, хто приховує кого-, що-небудь.