ПОДВИЗАТИСЯ, аюся, аєшся, недок., рідко. Діяти, працювати, виявляючи себе в якій-небудь галузі (перев. негативно). На арені політичного життя дореволюційної Росії подвизалося немало буржуазних і дрібнобуржуазних партій і угруповань (Ком. Укр., 4, 1967, 5).