ПЕРЕДОВИЙ, а, е. 1. Який перебуває, діє попереду, в авангарді, найближче до ворога (про війська). На десятий день передовий роз'їзд побачив у степу двох вершників (Панч, Гомон. Україна, 1954, 193); Передові частини червоних підходили вже до Керчі, як тут раптом на їхнім шляху постав .. бар'єр (Гончар, II, 1959, 84); Вдень ішли й вночі, Крізь дим і смерть, дряговину і хащі, Щоб вибратись з боями й набрести На щорсівські передові пости (Бажан, Вибр., 1940, 156); * Образно. - Хай же не думають наші вороги, що ми одні. Ми тільки передовий загін великого більшовицького наступу (Довж., І, 1958, 150); // Розташований попереду, в авангарді, найближче до лінії фронту, до ворога. Мене мобілізували у військо.. Виявилось - якимось чином на передових позиціях в ролі офіцерів було .. учительство (Вас., IV, 1960, 45); * Образно. Справа честі радянських учених - закріпити за радянською наукою завойовані передові позиції у найважливіших галузях знання і зайняти провідне становище у світовій науці по всіх основних напрямах (Програма КПРС, 1961, 113); // у знач. ім. передова, вої, ж. Частина лінії оборони, найближча до ворога. Комісар і кілька штабних командирів одержали призначення на передову (Ткач, Крута хвиля, 1956, 90); Радянські артисти виступали перед воїнами на передовій, даючи концерти у надзвичайно тяжких умовах (Мист., 1, 1958, 17).

2. Вищий від інших рівнем свого розвитку. Вказував [В. І. Ленін], що з допомогою пролетаріату передових країн відсталі країни можуть іти до соціалізму, минаючи капіталістичну стадію (Біогр. Леніна, 1955, 274); Величезна виховна, суспільно-перетворююча сила передового і правдивого мистецтва - факт цілком реальний і незаперечний (Про багатство л-ри, І959, 150); Передова наука; Передовий суспільний лад; Виставка передового досвіду в народному господарстві; // Який досяг значних успіхів у роботі і веде за собою інших; найбільш свідомий, ініціативний. На "Запоріжбуді" був зліт молоді, передових молодих робітників (Вишня, І, 1956, 334); Необхідно, щоб в ряди КПРС приймались у суворій відповідності з Статутом партії передові і свідомі робітники, колгоспники, інтелігенти, які беруть активну участь у комуністичному будівництві (Резол. XXIII з.., 1966, 19); // Який свідчить про високий рівень політичного і суспільного розвитку. Досвід історії більшовицької партії переконує, що виконати роль керівника та організатора пролетарської революції може тільки партія, яка володіє передовою теорією (Київ. пр., 1.Х 1950, 1); Передові погляди; // Який відзначається прогресивними суспільно-політичними поглядами, очолює шлях інших до прогресу. Партія пролетаріату - єдина партія передового класу, здатного завоювати Росії свободу (Ленін, 21, 1971, 173); Бувши передовою людиною свого часу, Франко уважно стежив за розвитком прогресивної суспільної думки Росії і Західної Європи (Рад. літ-во, 18, 1955, 146); // у знач. ім. передовий, вого, ч.; передова, вої, ж. Людина, що випереджає інших, домагається найбільших успіхів у роботі. - Такий, друже, в нашому змаганні закон: вчись у кращого, вчись у передового (Жур., Дорога.., 1948, 175); Як в газеті на портреті Подали передових, - Стала жінка на прикметі І в старих, і в молодих (С. Ол., Вибр., 1959, 94); // у знач. ім. передове, вого, с. Те, що відзначається прогресивністю. В партійній, як і в усякій іншій роботі, теж є передове і відстале, нове і консервативне, жива творчість і формалізм (Ком. Укр., 8, 1963, 3); "Останні" [герої п'єси М. Горького] - це слуги чорносотенної столипінщини, безжалісні кати всього передового (3 глибин душі, 1959, 59).

@ Вийти в передові (на лінію передових) - стати одним з кращих (про працівників, підприємства і т. ін.). [Василина:] Усім колгоспом треба вийти на лінію передових (Корн., II, 1955, 194); Ходити в передових - бути одним з кращих, найсвідоміших працівників. - Кому тепер, як не тобі, в передових ходити? Чоловік проти Врангеля добровольцем пішов, брат з Петлюрою б'ється (Стельмах, II, 1962, 102).

3. у знач. ім. передова, вої, ж. Те саме, що Передова стаття. - Не такий я нероба, як тобі здається.. Газету візьми, - немає номера, щоб коли не передова, то підвал (Головко, II, 1957, 473); Вже не було крикливих шапок у газетах - про сівбу з'являлися лише скромні передові (Руд., Остання шабля, 1959, 364).

Передова стаття - керівна редакційна стаття у періодичному виданні, що міститься на його початку і висвітлює важливі питання сучасності. Романенко уважно раз і другий раз прочитав підкреслені кольоровим олівцем рядки в передовій статті (Жур., Звич. турботи, 1960, 54).