Ю, невідм., с. Тридцята літера українського алфавіту на позначення сполучення «й» або м'якого приголосного звука з голосним звуком «у».