Щ, невідм., с. Двадцять дев'ята літера українського алфавіту на позначення приголосного звука "щ" (вимовляється "ща").