Ч, невідм., с. Двадцять сьома літера ч українського алфавіту на позначення приголосного звука «ч» (вимовляється «че»).