СТЕПІНЬ, пеня, ч., мат. Добуток декількох однакових співмножників. Степінь числа дорівнюватиме 1 тоді і тільки тоді, коли або основа дорівнює 1, а показник - будь-яке число, або коли показник степеня дорівнює 0, за умови, що основа не дорівнює 0 (Наука.., 12, 1971, 51).