СОРОК1, а, числ. кільк. Назва числа 40 і його цифрового позначення; // Кількість із 40 одиниць. Тож найбільший пророк наш блукав сорок літ вкупі з нами в пустині (Л. Укр., І, 1951, 291); Сорок запорозьких чайок випливали в Чорне море до турецьких берегів (Довж., І, 1958, 266).

@ Наговорити (наплести і т. ін.) сорок бочок арештантів, жарт.- те саме, що Наговорити (наплести і т. ін.) сім мішків (кіп) гречаної вовни (див. вовна).СОРОК2, а, ч. Давньоруська одиниця лічби, що відповідає чотирьом десяткам; // Набір, в'язка хутра з чотирьох десятків однорідних шкурок. Позаду за великим послом посольські служилі люди у чорних каптанах несли сто сорок сороків соболів (Рибак, Переясл. Рада, 1953, 58).