СЛОВ'ЯНІЗМ, у, ч., лінг. 1. Слово або зворот, що ввійшли у східнослов'янські мови з церковнослов'янської.

2. Слово або зворот, запозичені неслов'янськими мовами з будь-якої слов'янської.