РУСИСТИКА, и, ж. Сукупність наук, які вивчають російську мову та літературу; російська філологія. Проблематика, яку розробляв великий учений [О. О. Потебня], багатогранна. Він працював у галузі теоретичного мовознавства, слов'янознавства, русистики, україністики, фольклору, етнографії (Літ. Укр., 21.IX 1965, 2).