РИХВА, и, ж., розм. Металеве кільце для скріплення чого-небудь.