РЕЙХСВЕР, у, ч., іст. Збройні сили Німеччини, які були створені за Версальським мирним договором у 1919 р. й існували до створення фашистського вермахту.