РЕЙКА, и, ж. 1. Сталевий вузький брусок, що прикріплюється двома рядами на шпалах для руху залізничних, трамвайних та ін. поїздів, вагонеток, підйомних кранів і т. ін. Задній вагон товарного поїзда зійшов з рейок і якихось сто з гаком метрів проскакав по костилях і шпалах (Козл., Ю. Крук, 1957, 457); По підвісній рейці пролетіла вагонетка, по кругу завернула до гноєсховища, перекинулася, і гній висипався в яму (Чорн., Потік.., 1956, 202); Викопано котлован, прибули машини, стали на рейках баштові крани (Кучер, Дорога.., 1958, 42); // Кусок такого бруска, що використовується для подання певних сигналів. Сирени крик. У рейку б'ють тривогу. Із штабу дзвонять. Вилетіть велять (Гонч., Вибр., 1959, 155); Світає. Щебечуть солов'ї. Нічний сторож десь гучно вдарив п'ять разів у рейку (Зар., Антеї, 1961, 24).

2. перев. мн., перен. Напрям діяльності, способи дії і т. ін. Спираючись на свою зрослу могутність, при підтримці миролюбних сил в усьому світі, соціалістичні країни не дозволили імперіалістам зштовхнути світ з рейок мирного економічного змагання двох систем на шлях загальної світової катастрофи (Резол. XXII з.., 1961, 4).

Ставати (стати, переходити і т. ін.) на рейки чого, які - обирати певний спосіб життя, дії, напрям діяльності і т. ін. - Значить, ви заявляєте, що хочете стати на рейки трудового життя? Хочете працювати на користь державі? Прекрасно (Мик., II, 1957, 385); - Як там у вас діла на фермі? - На нові рейки переходимо, діду (Добр., Тече річка.., 1961, 156); Переводити (перевести, ставити, поставити і т. ін.) що на рейки які - надавати чому-небудь певного спрямування. Ми з Адаменком дві ночі сиділи в соляній шахті, радилися, сперечалися й вираховували,.. план того бою цілком постав у його голові, я лише корегував і переводив на практичні рейки . Янов., II, 1958, 253); Соціалістичний лад, планове господарство, організаторська діяльність партії дали змогу без потрясінь перевести економіку країни з воєнних на мирні рейки (Наука.., 4, 1970, 47); - Це кустарщина, а не сад, - сказав Рябов. - Що?! - Ви не іритуйте. Це ж може бути смішно. Це кустарщина. Це треба ставити на державні рейки. Зрозуміло? (Довж., І, 1958, 457); Перехід на рейки чого - обрання певного способу життя, дії, напряму діяльності і т. ін. Перехід Рильського, як і інших кращих представників художньої інтелігенції, на рейки соціалістичного світогляду був великою перемогою Комуністичної партії на культурному фронті (Криж., М. Рильський, 1960, 52); Перехід селянства на рейки соціалістичного господарювання В. І. Ленін нерозривно зв'язував з механізацією і електрифікацією сільського господарства (Ком. Укр., 4, 1970, 28).

3. Вузька і тонка дерев'яна планка або брусок. Черниш лежав з широко розплющеними очима і дивився в перекриту рейками стелю, згадуючи матір (Гончар, III, 1959, 26); Відходи: рейки - рештки від обрізування дощок на обрізних верстатах та обаполи - бокові зрізи колоди в комлі (Стол.-буд. справа, 1957, 55); У стелажних теплицях шпалери роблять уздовж стелажа. Для цього посередині та по краях стелажа встановлюють рейки завтовшки 3 см на відстані 2,5 м одну від одної (Овоч. закр. і відкр. грунту, 1957, 49).

4. Дерев'яний брусок або планка з поділками для вимірювання лінійних величин. Футшток вправно працював у його бронзових, жилавих руках. Раз у раз поринала у воду рівна рейка (Донч., II, 1956, 115); Товщу снігового покриву вимірюють снігомірною рейкою (Фіз. геогр., 5, 1956, 94); Геодезична рейка.