ПІДОЙМА1, и, ж. 1. Найпростіше знаряддя у вигляді стрижня, що може обертатися навколо нерухомої точки опори і служити для піднімання, підважування чого-небудь, зрівноважуючи більшу силу за допомогою меншої; підвага, важіль. - Підкопуйте його [камінь] з долу, підкладайте підойми! (Фр., VI, 1951, 116); // Деталь машини, пристрою і т. ін. у вигляді стрижня з ручкою для регулювання чого-небудь. Амангельди знайшов підойму і підняв шлюзи (Десняк, Десну.., 1949, 480).

2. перен. Те, що може сприяти розвитку чого-небудь або пожвавлювати, підсилювати діяльність когось, чогось. Маси капіталу, швидко об'єднувані процесом централізації, відтворюються і збільшуються.., стають потужними підоймами суспільного нагромадження (Маркс, Капітал, т. І, кн. І, 1952, 629); Могутньою підоймою науково-технічного прогресу повинен стати народногосподарський план (Матер. XXIV з. КПРС, 1971, 64).ПІДОЙМА2, и, ж., діал. Гравілат. Умів [Іван] знаходити помічне зілля - .. матриган і підойму (Коцюб., II, 1955, 307).