ПРИЧИНА, и, ж. 1. Явище, яке обумовлює або породжує інше явище; протилежне наслідок. Смерті не буде без причини (Номис, 1864, № 8286); Ніколи від страшної катастрофи, що була причиною смерті її мужа і пожару двора, вона не мала спокою (Фр., VII, 1951, 19); Ярина захворіла. Звичайно, першою причиною цього була старість, літа, але найбільше важило, мабуть, те, що почалась осінь, негода, сльота (Скл., Святослав, 1959, 83); Пояснюючи причини перемог Радянської влади, Ленін не раз говорив, що Радянська країна не була одинока в боротьбі з іноземною інтервенцією і білогвардійською контрреволюцією (Біогр. Леніна, 1955, 233).

2. Підстава, привід для яких-небудь дій, вчинків. - Ви думаєте, справді у мене живіт болів? То я тілько так удавав.., щоб знайти причину вискочити з хати (Мирний, IV, 1955, 384); Це була непередавана мовчазна дуель двох трудівників, що глибоко люблять один одного, двох чесних і благородних людей, в яких у повсякденному житті було, на жаль, безліч причин не бути ні лагідними, ні добрими (Довж., І, 1958, 410); Питання про члена або кандидата в члени партії, який не сплатив членських внесків без поважних причин протягом трьох місяців, підлягає обговоренню в первинній партійній організації (Статут КПРС, 1971, 8); // Спонукання, міркування, мотиви, якими викликаються які-небудь вчинки. - Ти знаєш лучче всіх причину, Чого Еней приплив к Латину І біля Тибра поселивсь (Котл., І, 1952, 244); Час був тривожний, черниця ж мала свої причини поспішати (Мик., II, 1957, 269).

Без [будь-якої (найменшої і т. ін.)] причини - без ніяких видимих підстав (робити що-небудь). Без причини я сміюсь, Без причини гірко плачу (Фр., XI, 1952, 273); Кидався [Бідочуків] на людей з сокирою, заводив бійку вже без найменшої причини, от так собі, ні сіло ні впало (Хотк., II, 1966, 162); Серцю без причини радісно стає (Стельмах, II, 1962, 334); Бути (ставати, стати) причиною чого - бути винуватцем або приводом яких-небудь подій, переживань (перев. неприємних). - От трохи через мене не попекли собі рук, - сказав Панасенко, - вибачайте мені, що я став причиною цього лиха (Н.-Лев., IV, 1956, 64); Тимко ходив похмурий, скупився на ласку.. Орися догадалася, що причиною тут Сергій (Тют., Вир, 1964, 265); З причини якої (з причини чого); Через причину яку; рідко По причині якій - на підставі чогось, через щось. Я чув, що Ви з певних причин одмовляєтесь од тої посади (Коцюб., III, 1956, 160); - З причини такого дійсно сумного випадку я і зосталась сьогодні дома і нікуди не поїхала (Хотк., І, 1966, 50); Ви розповідали мені план одної драми, що здався мені надзвичайно цікавим і оригінальним. Ви сказали, що дійсно мусили «скрутити голову» планові через незалежні від Вас причини (Л. Укр., V, 1956, 433); - Комусь потрібно було тайно вбити мого сина.. По цій причині я відчуваю.., що відтепер життя моє і нашого села безповоротно розчахнулось надвоє... (Довж., І, 1958, 92).

3. заст. Непередбачений випадок, скрутні обставини. - А на вулиці що я забула? Іграшки та пустота, та, гляди, станеться.. яка причина (Кв.-Осн., II, 1956, 27); // Горе, нещастя. Сталася Кирикові велика причина: умерла, саме в жнива, дитина (Україна.., І, 1960, 189); - Чого ти топишся, дівча? Скажи: яка тобі печаль? Яка вчинилася причина? (Рудан., Тв., 1956, 79).

4. заст. Провина. - Не озветься [коханий] до своєї Любої дівчини, - Він німий лежить, холодний з моєї причини (Л. Укр., І, 1951, 331).

5. розм. За марновірними уявленнями - хвороба, заподіяна чаклунством. Ото ж тая дівчинонька, Що сонна блудила: Отаку-то їй причину Ворожка зробила! (Шевч., І, 1951, 6); А баба й рада: як почне розказувать.. про усякі заговори од усякої причини і на людях, і на худобі (Дн. Чайка, Тв., 1960, 28).