ОБМОЛОТ, у, ч. 1. Дія за знач. обмолотити, обмолочувати 1, 2. Щоб зерно під час обмолоту не подрібнювалось, кількість обертів барабана молотарки доводять до 600-700 на хвилину (Колг. Укр., 7, 1957, 21); - Може б, у обмолот пустити комбайни? - вагався голова (Ле, В снопі.., 1960, 47).

@ Брати (взяти) в обмолот кого - рішуче впливати на кого-небудь, змушувати до певних дій, учинків. Артільні трударі, галасливе жіноцтво, яке не раз брало Оксена в такий обмолот, що він не знав, куди подітися.., - ішли поволі, спідлоба позираючи на німецьких солдат (Тют., Вир, 1964, 403).

2. Намолочене зерно. В людини велике завжди колишеться з дрібним, і думки її схожі на свіжий невіяний обмолот, де разом лежать зерно й полова (Стельмах, II, 1962, 121).

3. Закінчення молотьби. Як тільки почне йому Лукія Назарівна про курорт, то він аж підскакує..: - Після силосування! Після збиральної! Після обмолоту! (Гончар, Тронка, І963, 83).