МОТОР, а, ч. Машина, що перетворює різні види енергії на механічну; двигун (у 1 знач.). З поля, коли прислухаєшся, долітав вуркотання мотора (Панч, В дорозі, 1959, 233); Глущук з Багатирем обходив усе артільне господарство і всюди бачив..: мотори рухали зерноочисні машини, каміння млина, крутили січкарню, доїли корів і підсмажували сало (Чорн., Потік.., 1956, 203); * Образно. Противниця моя, .. чи не була вона мотором і мого в тій хвилі сильного внутрішнього зворушення? (Коб., III, 1956, 223).