ДІАЛЕКТ, у, ч. Місцевий різновид мови; говірка (у1 знач.). Сукупність.. місцевих особливостей мови широких мас певної території і визначає діалект (говір) (Нариси з діалектології.., 1955, 3); Опріч знання різних діалектів треба мати дуже музикальне вухо, щоб зловити усі одтінки говорів (Коцюб., III, 1956, 312).