ДРЕВЛЯНИ і ДЕРЕВЛЯНИ, лян, мн. Стародавнє східнослов'янське плем'я, яке жило у прип'ятському Поліссі. В басейні Тетерева, до Прип'яті, були поселення древлян (Іст. УРСР, І, 1953, 41); У поході 907 р. брали участь словени, кривичі, деревляни, радимичі,.. тобто всі ті слов'янські племена, які на той час були підвладні Олегові (Нариси стар. іст. УРСР, 1957, 538).