Г, невідм., с. Четверта літера українського алфавіту на позначення приголосного звука "г" (вимовляється "ге").Ґ, невідм., с. П’ята літера українського алфавіту на позначення приголосного звука “ґ” (вимовляється “ґ”).