ІНСТАНЦІЯ, ї, ж. Кожна з послідовних ланок, ступенів у системі підпорядкованих один одному державних органів управління, суду, а також партійних, профспілкових та ін. організацій. Сім літ тягнувся наш процес [проти пана].. Вже в яких-то ми судах, у яких інстанціях не бували! (Фр., II, 1950, 49); Член партії має право: ..звертатися з запитаннями, заявами і пропозиціями в будь-яку партійну інстанцію (Статут КПРС, 1961, 6).