ОБМАН, у, ч. 1. Неправдиві слова, вчинки, дії і т. ін. Імперіалістична буржуазія утримує владу над народами своїх країн не тільки насильством, але й обманом (До 100-річчя.. В. І. Леніна, 1970, 46); - Я хочу одного: спокійного, чистого життя, щоб не було ні обману, ні бруду, ні несподіванок (Собко, Справа.., 1959, 207); // Невідповідність істині; те, чого немає насправді; брехня. [Нартал:] Я сам себе дурив, що їх [ворогів] люблю.. Але ж обманом неба не здобути (Л. Укр., II, 1951, 432).

2. чого, який. Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; омана. Десь і зараз далеко з берега ніби чується пісня - ні, тільки вчувається. Коники сюркочуть - ні, тільки обман слуху... (Гончар, Тронка, 1963, 244); Переглядає [поет газету] за порядком, І враз - чи це обман очей? (Павл., Бистрина, 1959, 117).

Вводити в обман - те саме, що Вводити в оману (див. омана). Довгі сиві вуса, що мальовничо спадали униз, завжди вводили в обман м'якого серцем любителя української старовини (Хотк., І, 1966, 80); Оптичний обман див. оптичний.