Білорусько-український словник / Г. П. Півторак, О. І. Скопненко; За ред. Г. П. Півторака. – К.: Довіра, 2006. – 723 с.

Словник укладено за диференційним принципом. Він містить загальновживану лексику сучасної білоруської літературної мови, а також найпоширеніші розмовні слова, архаїзми й діалектизми, що істотно відрізняються від українських відповідників, та найвідоміші білоруські фразеологізми. Видання покликане задовольнити практичні потреби користувачів під час перекладу різноманітних текстів з білоруської мови на українську та при самостійному опануванні білоруської мови.

Для широкого кола літераторів, журналістів, науковців, студентів і всіх, хто цікавиться білоруською мовою та культурою.