Народилася 5 липня 1947 р. в с. Мала Дівиця тепер Прилуцького р-ну Чернігівської області. У 1972 р. закінчила Київський державний (нині національний) університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «англійська мова і література». В Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні працює з 1978 р. спочатку молодшим, а з 1988 р. старшим науковим співробітником. Кандидатську дисертацію «Формування дивергентного лексичного фонду канадського національного варіанта англійської мови» захистила у 1983 р. Має звання старшого наукового співробітника з 1990 р. Авторка понад 40 праць з германістики, соціолінгвістики та індоєвропеїстики.

 

Праці

Монографії:

 

Словники

 

Статті