2–3 червня 2011 р. в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України відбулася міжнародна наукова конференція «Життя – у слові», присвячена 80-річчю від дня народження видатного вітчизняного вченого-мовознавця, академіка НАН України Віталія Макаровича Русанівського. Організаторами конференції виступили Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Організаційний комітет очолив директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України академік НАН України В. Г. Скляренко.

У доповідях на пленарному засіданні проаналізовано науковий доробок академіка В. М. Русанівського. Учасники конференції, які представляли провідні наукові й освітні осередки України та Польщі, працювали в чотирьох секціях, тематично пов’язаних з різнобічними науковими зацікавленнями академіка В. М. Русанівського: «Слов’янські мови в історичному й ареальному аспектах», «Граматика, лексика і фразеологія слов’янських мов», «Соціолінгвістичні підходи до вивчення слов’янських мов», «Лінгвостилістичний і лінгвокультурологічний аспекти лінгвістики».

Доповіді, виголошені на конференції, видано у збірнику «Життя у слові»