ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

2023 року з 28 серпня по 1 вересня заплановано проведення чергового XVII Міжнародного з’їзду славістів. Уперше у своїй історії з’їзд оргінізовує неслов’янська країна — Франція. Для французьких славістів цей захід особливо знаменний у зв’язку зі святкуванням 100-ліття Інституту слов’янознавства в Парижі.

Інформацію про XVII Міжнародний з’їзд славістів, його тематику й умови участі розміщено на сайті організаторів:

https://mks-paris.sciencesconf.org/resource/page/id/10

https://mks-paris.sciencesconf.org/data/pages/Tematika_Paris_2023.pdf

Український комітет славістів оголошує прийом заявок для участі у з’їзді з індивідуальними доповідями українських дослідників у галузі слов’янських мов, літератур, культур, фольклору й історії.

У заявці слід указати прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посаду, науковий ступінь, вчене звання, електронну адресу, мобільний телефон, тези доповіді українською мовою (до 1000 знаків з пробілами). Заявку необхідно подати до 1 лютого 2022 р. на електронну адресу Українського комітету славістів:

ukslavistiv@ukr.net

Відбір індивідуальних доповідей традиційно є компетенцією кожного національного комітету згідно з квотою Міжнародного комітетету славістів. 

 

З повагою і побажаннями успіхів

учений секретар УКС

д-р.філол.н. Даниленко Л. І.