10 грудня 2015 р. відзначив 90-річний ювілей Орест Борисович Ткаченко – визначний український мовознавець, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні. Учений відомий в Україні та за її межами численними працями, присвяченим актуальним проблемам мовних контактів, соціолінгвістики, історичного та зіставно-типологічного мовознавства, дослідженню слов’янських та фінно-угорських мов. Серед основних здобутків ювіляра: обґрунтування нового зіставно-історичного методу, поглиблення теорії мовного субстрату, реконструкція мерянської мови, розроблення соціолінгвістичної класифікації мов світу, фундаментальні розвідки, присвячені суспільному становищу української мови.

На засіданні вченої ради Ореста Борисовича привітали науковці Інституту, були зачитані вітання від Президії НАН України та Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України. Колеги, учні та друзі побажали ювілярові міцного здоров’я, життєдайної енергії та нових публікацій, які збагачують і прикрашають вітчизняну науку про мову!