9 листопада 2023 р. в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України відбулася Міжнародна наукова-конференція «Мовна політика й міжмовні відносини в умовах війни». Її організаторами стали Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Уповноважений із захисту державної мови, Міжнародна асоціація україністів, Національна асоціація україністів та Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України.

У відкритті конференції та пленарному засіданні взяли участь Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, заступник Міністра освіти і науки Михайло Винницький, голова Національної комісії зі стандартів державної мови Юлія Чернобров. 

Поряд з науковцями Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України учасниками конференції стали науковці й педагогічні працівники цілої низки українських наукових установ та університетів, зокрема, Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, Національного інституту стратегічних досліджень, Київського національного лінгвістичного університету, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Українського державного університету ім. Михайла Драгоманова (м. Київ), Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса», Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, Подільського державного університету (м. Кам’янець-Подільський), Ужгородського національного університету, Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини та ін.

Зарубіжні учасники представляли такі відомі наукові осередки, як Вашингтонський університет, м. Сіетл (США), Віденський університет (Австрія), Гіссенський університет ім. Юстуса Лібіха (Німеччина), Фрайбурзький університет (Німеччина), Інститут славістики Університету ім. Карла фон Осецького, м. Ольденбург (Німеччина), Мюнстерський університет (Німеччина), Макмастерський університет, м. Гамільтон (Канада), Ягеллонський університет, м. Краків (Польща) та ін. 

Проблематика наукових доповідей була зосереджена довкола таких тематичних блоків:

Як відзначив у своїй доповіді директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України Богдан Ажнюк, а також інші доповідачі, актуальним семіотичним елементом у публічному просторі воєнного часу стало екзистенційне заперечення ворога. Мова була й залишається потужним засобом символічного домінування. Водночас вона є ефективним засобом конструювання соціальної дійсності. Українська мова дедалі більше стає мовою громадян різного етнічного походження, а означення український дедалі більше стає маркером національної ідентичності не тільки в його етнічному розумінні – від слова національність, а й у політичному – від слова нація (у сенсі «держава»). У публічному просторі артикулюються й тиражуються суспільно важливі ідеологеми, з яких вибудовується український наратив – світ когнітивних моделей, цінностей, геополітичних орієнтирів. 

За матеріалами конференції готується до видання колективна монографія та збірник тез, що плануються до виходу в світ у 2024 р.  

З програмою конференції можна ознайомитися за покликанням: https://bit.ly/3suxNJ4.

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України представляли наукові доповіді таких співробітників: Богдан Ажнюк, Леся Ажнюк, Лілія Андрієнко, Лілія Аніщенко, Віктор Бріцин, Марія Вакулич, Аліна Гончаренко, Галина Зимовець, Сергій Єрмоленко,  Марина Ківу, Олександра Малаш, Оксана Михальчук, Тетяна Полякова, Володимир Пономаренко, Тетяна Радзієвська, Олександр Скопненко, Олександр Тараненко, Сергій Терещенко, Катерина Шкіль.