23–24 березня 2011 року в Києві пройшла ХХ-та ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні». Організатори конференції – Науково-дослідний центр «Часи козацькі», Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства НАН України та Історико-культурна асоціація «Україна – Туреччина».

Починаючи із VII-ої конференції (1998 р.), постійно працює секція писемних джерел, незмінною головою якої є докт. філол. наук, проф., провідний науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні В. Ю. Франчук. Від дня заснування в її роботі активну участь беруть науковці Інституту. Так, на ХХ-тій конференції з доповідями виступили докт. філол. наук І. А. Синиця, кандидати філол. наук Г. Д. Басова, В. Б. Задорожний, О. М. Лазаренко, Т. Я. Марченко, молодші наукові співробітники Т. В. Зарубенко, Л. М. Корнієнко, Г. Ю. Радкевич.

Загалом у роботі секції «Писемні джерела про українське козацтво» цього року взяли участь 18 науковців з Києва, Миколаєва й Умані. На секції обговорювалися фонетичні, лексичні, морфологічні, семантичні та стилістичні риси пам’яток XIV–XVII ст., а також функціонування культурем козацької доби та їхня роль у сучасній українській мові.