ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас узяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Актуальні аспекти міжмовних взаємин у сучасній науковій парадигмі».

 

Захід відбудеться 15 листопада 2022 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (м. Київ).

 

 

Тематика конференції:

 

Для участі в конференції просимо до 15 жовтня 2022 р. надіслати заповнену анкету учасника та тези на електронну адресу оргкомітету inmo.conference@ukr.net із зазначенням теми листа «Конференція «Актуальні аспекти міжмовних взаємин у сучасній науковій парадигмі»» або заповнити форму за посиланням.

До початку роботи конференції оргкомітет планує видати збірник тез. До друку приймаються матеріали обсягом 2-3 сторінки. Під час оформлення тез просимо дотримуватися таких вимог:

  1. Шрифт Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5; абзацний відступ 1,25 см; поля: ліве 2,5 см, праве 1,5 см, верхнє 2 см, нижнє 2 см.
  2. У правому верхньому кутку – прізвище та ім’я автора (кегль 14, напівжирний).
  3. У правому верхньому кутку (кегль 14, курсив) – науковий ступінь, вчене звання (посада), місце роботи/навчання.
  4. По центру (кегль 14, напівжирний, великими літерами) – назва доповіді.
  5. Через 1,5 інтервали – основний текст.
  6. Посилання в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням номера джерела за списком Літератури та номера сторінки, наприклад: [2, с. 52].
  7. Список Літератури подавати за алфавітом (кегль 12) відповідно до чинних вимог до оформлення бібліографії за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».

Оргкомітет не прийматиме до розгляду тези доповідей, що не стосуються напрямів роботи конференції, оформлені з порушенням зазначених вище вимог, без анкети або отримані після 15 жовтня 2022 р. Оргкомітет залишає за собою право відхилити доповідь без пояснення причини такого рішення. Про результати відбору кожен дописувач буде повідомлений на його електронну адресу не пізніше від 15 жовтня 2022 р. Автори несуть відповідальність за дотримання авторських прав.

Робочі мови – українська, англійська.

Форма проведення: дистанційна (із застосуванням комунікаційних технологій платформи Google Meet).

 

КОНТАКТИ:

Адреса оргкомітету: Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, вул. М. Грушевського, 4, к. 717, м. Київ.

Тел.: [+38 044] 279-02-92

+380667323724, +380734861927, +380676375564 (Telegram, Whatsapp)

Е-mail: inmo.conference@ukr.net

АНКЕТА УЧАСНИКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ