Шановні колеги! Запрошуємо вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції «Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство».

Захід відбудеться 25 – 26 травня 2021 року в Інституті мовознавства ім. О.  О. Потебні НАН України.

Тематика конференції:

Робочі мови конференції: українська, інші слов’янські, англійська.

У зв’язку з невизначеною епідеміологічною ситуацією в світі конференцію буде проведено в комбінованому форматі: в очній формі (передбачає безпосередню участь доповідачів) та дистанційній (передбачає онлайнову доповідь із застосуванням комунікаційних технологій Zoom).

Для участі в конференції просимо до 15 квітня 2021 р. заповнити анкету учасника (зразок подано нижче у долученому файлі) й надіслати її на адресу оргкомітету: oleksandrmelnychuk2021@gmail.com

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачують учасники власним коштом або за рахунок сторони, що відряджає.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті в збірнику наукових праць Інституту мовознавства ім.  О. О.  Потебні НАН України.

Матеріали мають відповідати вимогам до статей, що подані до редакції журналу «Мовознавство» (див.: титул журналу № 1 за 2020 р. на офіційному сайті журналу «Мовознавство» (https://movoznavstvo.org.ua/) з урахуванням деяких модифікацій, а саме: список літератури не потрібно дублювати латинкою та розміри анотації, які повинні бути написані мовою статті та англійською мовою, становлять до 1,5 тис. знаків.

Відповідальна особа: кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Галина Вікторівна Зимовець.

Тел.: [+38 044] 279-02-92; факс: 278-71-82

Е-mail: oleksandrmelnychuk2021@gmail.com

Анкета учасника

=============================================================

Dear Colleagues, we would like to inform You that we are organizing the Second Conference Olexandr Melnychuk and Present-Day Linguistics (May 25-26, 2021). It is our pleasure to invite You to the conference.

The following topics will be discussed:

Language: all Slavic ones and English

Venue: O.O.Potebnia Institute of Linguistics, (Hrushevsky str., # 4,  Kyiv 01001, Ukraine)

Due to the current pandemic, online participation is envisaged. 

Please send Your applications by email until the April, 15, 2021 deadline (subject ‘application’), see the application form below.

Conference papers will then be published in one volume by O.O.Potebnia Institute of Linguistics. Authors should follow guidelines for articles submitted to the Movoznavstvo journal
(https://movoznavstvo.org.ua/pages/pravyla-oformlennia-publikatsii.html)

Contacts:

Contact person: Halyna Zymovets, PhD, Senior Researcher

tel.: [+38 044] 279-02-92; fax: 278-71-82

e-mail: oleksandrmelnychuk2021@gmail.com

Application form