На засіданні вченої ради Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні зі звітом про роботу ради молодих учених у 2017 р. виступила її голова канд. філол. наук, мол. наук. співробітник відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства А. Р. Дочу. В Інституті рада молодих учених діє з 2013 р. Її мета — сприяти молодим мовознавцям у проведенні наукових досліджень, підвищенні кваліфікації, реалізації творчого потенціалу. Також рада надає їм інформаційну та організаційну підтримку. На сьогодні рада налічує 22 члени (4 співробітники, 2 докторанти, 16 аспірантів).

16 травня 2017 року рада провела «Фестиваль науки», у якому взяли участь співробітники та аспіранти Інституту. З доповідями виступили завідувач сектору порівняльно-історичного та зіставного мовознавства д-р філол. наук В. П. Пономаренко («Порівняльно-історичні і зіставні дослідження: асоціативний принцип (на прикладі студій А. П. Непокупного)»), канд. філол. наук, мол. наук. співробітник відділу російської мови А. В. Гончаренко («Знакова роль одного перекладу Києво-Печерського патерика в iсторичнiй долi України»), аспірантка відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства А. В. Микитенко («Метафоричне моделювання як спосіб трансформації назв артефактів у символи») та аспірант відділу слов’янських мов М. О. Колпаков «Лексико-семантичні особливості української термінології художньої обробки металу».

5 грудня 2017 року в Інституті відбулася наукова конференція молодих учених «Лінгвістика XXI ст.: традиції і перспективи розвитку». З доповідями виступили в. о. вченого секретаря Інституту М. І. Вакулич («До питання утворення патронімів від імен балтійського походження (на матеріалі руськомовних документів XIV – поч. XVІІ ст.)»), мол. наук. співробітник відділу російської мови канд. філол. наук А. В. Гончаренко, («Теонімна лексика в Києво-Печерському патерику»), аспірантки відділу слов’янських мов Н. М. Касянчук («Тематична класифікація екологічної термінології польської мови»), А. В. Костовська («Мова ворожнечі як прояв нетолерантності мас-медійного дискурсу»), О. О. Євланова («Політична афористика як феномен політичного дискурсу: Вацлав Гавел, Вацлав Клаус»), Д. І. Закусило («Емотивні каузативи як об'єкт дослідження у слов’янському мовознавстві»), аспірант цього ж відділу С. І. Терещенко («Фразеологізми книжного походження в текстах Володимира Короткевича»), аспірантка відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства І. В. Олександрук («Проблеми автоматизації побудови словників у сучасній лексикографії») та аспірант відділу російської мови О. С. Чезганов («Інтертекстуальні прояви комічного в сучасному Інтернет-слензі»).

Молоді вчені Інституту беруть участь і перемагають у конкурсах на здобуття наукових грантів. Зокрема канд. філол. наук А. В. Гончаренко одержує стипендію Президента України для молодих учених, а канд. філол. наук І. М. Мирошніченко — стипендію НАН для молодих учених.

За програмою «Наукова книга. Молоді вчені» опубліковано монографію канд. філол. наук А. Р. Дочу «Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону)». За цією ж програмою подано до друку рукописи монографій канд. філол. наук Н. К. Войцехівської «Конфліктний дискурс в українській художній прозі XX – початку XXI ст.» та канд. філол. наук О. О. Тищенко-Монастирської «Порівняльні конструкції в кримськотатарській мові. Структура і функціонування».

Аспірантка відділу слов’янських мов Н. М. Касянчук з 1 вересня 2016 по 30 червня 2017 року була учасницею програми польського уряду для молодих науковців (Program Rządu RP dla Młodych Naukowców). Відвідувала лекції у Варшавському університеті, працювала над дослідженням екологічної термінології під керівництвом наукового консультанта проф. І. Буркацької.

Учена рада Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні схвалила звіт ради молодих учених.