14–15 вересня 2011 р. в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського (Сімферополь) під головуванням доктора філологічних наук, професора В. М. Бріцина відбувся розширений пленум наукової ради НАН України «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» на тему «Українська лексикографія ХХІ століття: стан, проблеми, перспективи». Учасники пленуму обговорили широке коло питань, пов’язаних зі створенням словників, які відповідають сучасним тенденціям науки й освіти. Ішлося, зокрема, про словники новотворів, словники з культурологічним коментарем, електронні словники. Професор В. Бріцин наголосив: «Електронний словник створюється не машиною, а передусім головою людини». Від Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України в роботі пленуму взяли також участь доктор філологічних наук, професор В. В. Лучик і доктор філологічних наук І. А. Синиця. Зібрання лексикографів з усіх куточків України стало помітною подією в науковому й культурному житті Криму.

Переглянути телесюжет.