Життя у слові: Збірник наукових праць на пошану академіка В. М. Русанівського / Відп. ред. В. Г. Скляренко. – К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2011. – 544 с.

Збірник присвячено пам’яті академіка НАН України В. М. Русанівського (1931–2007) з нагоди 80-річчя з дня народження. У виданні вміщено наукові статті, тематично пов’язані з різнобічними науковими зацікавленнями вченого – це історія української літературної мови, граматична й лексична семантика, етимологія, термінологія, соціолінгвістика, функціональна та контрастивна лінгвістика, лінгвокультурологія, культура мови.

Для широкого кола філологів і всіх зацікавлених читачів.