20 грудня 2017 р. на 93-му році спочив навіки Іван Григорович Матвіяс — відомий мовознавець, доктор філологічних наук, професор, визнаний фахівець у галузях діалектології, лінгвістичної географії, історії української літературної мови.

Тривалий період у житті та діяльності Івана Григоровича пов’язаний з Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні. Тут він працював з 1955 р.: спочатку молодшим, згодом старшим, а з 1976 р. — провідним науковим співробітником. У 1976–1987 рр. завідував сектором діалектології та ономастики.

Монографії І. Г. Матвіяса «Синтаксис займенників в українській мові» (1962), «Курс сучасної української мови. Морфологія» (1962), «Іменник в українській мові» (1974) вписали яскраву сторінку в історію вітчизняної граматичної думки. Він був співавтором і відповідальним редактором багатьох колективних монографій та збірників, присвячених актуальним питанням діалектології. З-під його пера вийшли книжки «Українська мова та її говори» (1990) і «Варіанти української літературної мови» (1998). В останні два десятиліття опублікував великий цикл статей, присвячений ролі територіальних діалектів у становленні літературної мови, відбиттю говіркових рис у творах класиків художньої літератури.

Без імені Івана Григоровича годі уявити українську лінгвогеографію. Як автор інструкції, співукладач і член редколегії багато сил віддав він створенню фундаментального «Атласу української мови» в 3-х томах (1984–2001). Численні карти, вміщенні в цьому виданні, окреслюють межі поширення звукових, граматичних і лексичних явищ на всій українській етномовній території. За багаторічну копітку роботу колектив укладачів атласу відзначено високою нагородою — Державною премією України в галузі науки й техніки (2006).

Іван Григорович Матвіяс здобув заслужену славу як неперевершений знавець українських наріч, говорів, говірок, як корифей і патріарх нашої діалектології. Його цінували й поважали колеги — за розум, мудрість, скромність, вірність улюбленій справі, високий професіоналізм.

Колектив Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні висловлює глибокі співчуття рідним, друзям і колегам небіжчика.