7 березня 2018 року відбулася сесія Загальних зборів НАН України, під час якої обрано дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України. Серед новообраних членів-кореспондентів — Олександр Онисимович Тараненко, доктор філологічних наук, професор, багаторічний працівник Інституту, завідувач відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства.

Доробок ученого охоплює індивідуальні та колективні монографії, словники різних типів, кількасот статей. У сфері його зацікавлень — проблеми української лексикології та лексикографії, мовної семантики, слов’янського, загального та зіставного мовознавства. О. О. Тараненко розробив концепції нового багатотомного тлумачного словника української мови активного типу, однотомного тлумачного словника української мови середнього обсягу, словника нових слів і значень української мови, зведеного словопокажчика української лексики. Як співголова редколегії брав активну участь у створенні енциклопедії «Українська мова». Обіймає посаду заступника головного редактора журналу «Мовознавство». Член Української національної комісії з питань правопису. В останні десятиліття плідно досліджує сучасну мовну ситуацію в Україні та тенденції розвитку української літературної мови.

Колеги сердечно вітають Олександра Онисимовича з обранням у члени-кореспонденти НАН України й зичать йому нових успіхів та вагомих результатів у подальшій науковій роботі!