Читайте у свіжому номері журналу «МОВОЗНАВСТВО» (2020, № 6).
СТАТТІ
  • МЕЖЖЕРІНА Г. В. Неофіційний антропонім Петръ Гоугнивыи. 2.
  • ТИЩЕНКО-МОНАСТИРСЬКА О. О. Орфографічні особливості кримчацького рукопису джонк та писемна традиція кримчаків.
  • ХОЛОДЬОН О. М. Лінгвогеографічний аспект дослідження дієслівної лексики й семантики в українських говорах.
  • КОВАЛЬ-ФУЧИЛО І. М. Номінація локусів та персонажів в оповідях про примусове переселення із зони затоплення.
РЕЦЕНЗІЇ
  • PАДЗІЄВСЬКА Т., ТРУБ В. Italian-Ukrainian contrastive studies: linguistics, literature, translation.
  • ФІЛАК І. Белей Л. Л. Українська мова на початку ХХІ ст.: параметризація соціально-лінгвістичних змін.
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
  • Хроніка.
  • Зміст журналу «Мовознавство» за 2020 рік.
  • Нові правила оформлення публікацій у журналі «Мовознавство».