Сьогодні виповнюється 75 років ОЛЕКСАНДРОВІ ТАРАНЕНКУ — визначному українському мовознавцеві, докторові філологічних наук, професорові, членові-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу загального мовознавства Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, голові науково-редакційної ради журналу «Мовознавство».

 

Ювіляр — автор понад 600 праць із проблем української лексикології та лексикографії, мовної семантики, мовних контактів, слов’янського, загального та зіставного мовознавства, соціолінгвістики.

 

Учений глибоко дослідив  механізми семантичного розвитку мовних одиниць і категорій. Сформулював принципи семантико-прагматичної організації мови. Розробив концепції нового багатотомного тлумачного словника української мови активного типу, однотомного тлумачного словника української мови середнього обсягу, словника нових слів і значень української мови, зведеного словопокажчика української лексики. Автор концепції і співголова редколегії фундаментальної енциклопедії «Українська мова», для якої написав також близько 150 статей.

 

Нині активно досліджує мовну ситуацію та мовну політику в Україні, розвиток сучасної української літературної мови, актуальні тенденції на різних її структурних рівнях, українсько-російські міжмовні впливи, зокрема явище суржику, питання нормалізації та правопису.

 

О. О. Тараненко — один з найцитованіших вітчизняних мовознавців.

 

Свій ювілей Учений зустрічає в розквіті творчих сил, сповненим нових планів і задумів.

 

Колектив Інституту щиро вітає Олександра Онисимовича й від душі бажає йому міцного здоров’я, щастя, подальших звершень на благо науки про мову та духовного зростання нашого народу!