30 серпня 2018 року на 79-му році життя перестало битися серце Ніни Федорівни Клименко — видатного українського мовознавця, фахівця з української та інших слов’янських мов, визначного еллініста, багаторічної працівниці Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, члена-кореспондента НАН України.

Становлення Ніни Федорівни як науковиці, найплідніший період її творчого життя минули в стінах нашої установи. Тут у 1964–1967 рр. вона навчалася в аспірантурі, у 1967–1987 рр. працювала молодшою, згодом старшою науковою співробітницею відділу структурно-математичної лінгвістики, у 1987–2004 рр. завідувала цим відділом, у 2004–2010 рр. працювала у цьому ж відділі на посаді провідного наукового співробітника. 

У 1970 р. захистила кандидатську дисертацію «Система афіксального словотворення сучасної української мови», 1985 р. — докторську дисертацію «Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові».

Ніна Федорівна залишила понад 400 праць із морфеміки, словотвору, лексикології, лексикографії, термінознавства, граматики української та новогрецької мов, структурно-математичної лінгвістики. У її доробку — індивідуальні монографії «Система афіксального словотворення сучасної української мови» (1973), «Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові» (1984), «Українська біологічна термінологія кінця ХХ — початку ХХІ століть» (2017), науково-популярні книжка «Як народжується слово» (1991, 2017), посібник «Основи морфеміки сучасної української мови» (1998, 2000), а також участь у створенні близько 20 колективних монографій та укладанні 7 словників різних типів. Усі її праці стали окрасою вітчизняної лінгвістики.

Колектив Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні висловлює глибокі співчуття рідним, друзям і колегам Небіжчиці.

Вічна Їй пам’ять!