Обірвалося життя КАТЕРИНИ СТЕПАНІВНИ СИМОНОВОЇ — фахівчині з історії та граматики української мови, кандидатки філологічних наук, багаторічної співробітниці нашого Інституту.
Випускниця Львівського державного університету ім. І. Франка, вона тривалий час працювала у відділі теорії та історії української мови, досліджувала проблеми граматики, стилістики та історичної морфології української мови. З 1988 р. була на викладацькій роботі, зокрема на кафедрі української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Серед праць Катерини Степанівни — «Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVIII ст.» (1981), «Формування складу та розвиток функцій модальних часток в українській мові» (1982), «Українська мова у конфесійному письменстві XV ст. (на матеріалі «Четьї» 1489 р.)» (1989), «Перехідні явища в системі частин мови і питання правопису» (2000), «Граматичні категорії дієслова: основні підходи до вивчення» (2011).
У співавторстві написала посібники «Читай і знай! Довідник-практикум з фонетики, орфоепії, орфографії, фразеології сучасної української мови» (2009), «Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір. Морфологія» (2019).
Колектив Інституту висловлює глибокі співчуття рідним, друзям і колегам Небіжчиці.
 
Прощання з Катериною Степанівною відбудеться 26 серпня 2021 року на території Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи (вул. П. Запорожця, 26).
ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!