Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України оголошує прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії на 2018–2021 навчальні роки з відривом та без відриву від виробництва за науковою спеціальністю 035 Філологія. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за державним замовленням (за рахунок коштів державного бюджету України) та понад державне замовлення — на умовах контракту (за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб). Документи із заявами до аспірантури приймаємо до 10 вересня 2018 р. Початок навчання в аспірантурі — 1 листопада 2018 року. Термін навчання — 4 роки. Телефони для довідок: (044) 278-71-82, 093-931-33-61.

Список документів, які подають вступники, міститься в долученому файлі.

Завантажити.