Потебнянські читання – традиційний для Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні науковий захід. Уперше їх проведено 1977 р., а 28–29 березня цього року вони відбулися вже вдев’яте. На читаннях зібралися мовознавці з Києва, Харкова, Львова, Миколаєва, Слов’янська, щоб обговорити актуальні питання історії слов’янських мов, поділитися результатами вивчення творчої спадщини О. О. Потебні.

Багатогранна наукова діяльність Олександра Опанасовича відіграла винятково важливу роль у розвитку української та слов’янської філології. Своїми працями він відкрив цілу епоху в гуманітарій науці, набагато випередивши свій час. Ті масштабні завдання, які виснув учений, по-справжньому почали розроблятися лише у XX ст. До відповідей на поставлені ним запитання ми наближаємося тільки тепер.

Широка за проблематикою й глибока за змістом теоретична спадщина О. О. Потебні слугує невичерпним джерелом для нових наукових ідей та концепцій. Філософія мови, мова й мислення, методологічні засади філології, методи дослідження мови та поетичної творчості, проблеми історичної фонетики, граматики, словотвору, фразеології, етимології, семантики — ось далеко не повен перелік питань, які цікавили вченого впродовж усього його життя. У наші дні ці питання формують тематику Потебнянських читань.

Прикметно, що філологічну спадщину О. О. Потебні зазвичай розглядають у різнобічних зв’язках з працями його попередників, сучасників та послідовників. Ось і цього разу чимало виступів було присвячено науковим стосункам О. О. Потебні з відомим філологом-славістом і педагогом Петром Олексійовичем Лавровським (1827–1886), автором багатьох праць з історії слов’янських народів та їхніх мов, зокрема й української мови. На пленарному та секційному засіданнях зі змістовними доповідями виступили Г. П. Півторак, П. І. Білоусенко, В. А. Глущенко, Л. П. Гнатюк, Т. В. Радзієвська, Л. І. Шевченко, Ю. Б. Дядищева-Росовецька, О. І. Ніка, Г. М. Наєнко, Г. В. Межжеріна, Т. Я. Марченко, В. Б. Задорожний, С. С. Пономаренко, А. В. Гончаренко, О. В. Радчук. Працював також круглий стіл, учасники якого зосередилися на етимологічних аспектах лексики та фразеології «Слова о полку Ігоревім»: В. Ю. Франчук, В. П. Шульгач, Ю. Л. Мосенкіс, О. В. Іваненко, П. Я. Салевич, Н. А. Назаров.

Дев’яті потебнянські читання вкотре засвідчили: праці видатного філолога витримали перевірку часом, довели свою життєздатність, а ідеї його й далі лишаються предметом зацікавлених обговорень і плідних наукових дискусій. Читання стали ще одним важливим кроком на шляху пізнання О. О. Потебні як ученого і людини.

Докладний звіт про роботу читань буде опубліковано в журналі «Мовознавство». Тексти доповідей вийдуть окремим збірником.