Директора Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні доктора філологічних наук, професора Б. М. Ажнюка обрано головою Національної асоціації україністів (НАУ) — культурно-освітньої громадської організації, яка сприяє розвиткові українознавства в Україні та за її межами.

Серед основних напрямів роботи НАУ — проведення спільних досліджень з українознавцями зарубіжних країн; систематизація та поширення інформації про здобутки українознавства; підготовка українознавців та фахівців із суміжних дисциплін, зорієнтованих на вивчення українсько-інонаціональних історико-культурних контактів; надання методичної допомоги українознавчим осередкам в інших країнах; організація літніх міжнародних шкіл для зарубіжних українознавців; сприяння в організації українознавчих курсів у зарубіжних університетах тощо.

 Як складова частина Міжнародної асоціації україністів НАУ працює поряд з іншими національними асоціаціями україністів (польською, американською, канадською, німецькою та іншими), підтримує ділові контакти з науково-дослідними інститутами, творчими спілками, культурними товариствами, державними органами, бере участь у підготовці та проведенні міжнародних конгресів україністів, інших наукових заходів, а також в організації видавничої справи.

Діяльність НАУ сприяє входженню української національної культури в культуру світову та залученню досягнень зарубіжного українознавства до загальнонаціонального культурного процесу.