26 травня 2021 року відбулася сесія Загальних зборів НАН України, на якій обрано дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України.
Серед новообраних членів-кореспондентів — Богдан Миколайович Ажнюк, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.
Автор понад 150 наукових публікацій з проблем соціолінгвістики, мовної політики, двомовності, українського правопису, міжмовної транслітерації, юридичної лінгвістики, лінгвістичної експертизи, порівняльної фразеології, перекладознавства. У доробку вченого —монографії «Англійська фразеологія в культурно-етнічному висвітленні» (1989), «Мовна єдність нації: діаспора й Україна» (1999), «Мовна політика: Україна і світ» (2021) тощо.
Колеги сердечно вітають Богдана Миколайовича з обранням у члени-кореспонденти НАН України, зичать йому нових успіхів і вагомих результатів у науковій та організаційній роботі!