Народився 10 жовтня 1956 р. в с. Білашів Здолбунівського району Рівненської обл. Закінчив Ужгородський державний (нині національний) університет (1978). З 1981 р. навчався в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні (науковий керівник – проф. Ю. О. Жлуктенко). Захистив кандидатську дисертацію «Лінгвокраїнознавчі аспекти англійських фразеологізмів» захистив (1984). Згодом працював молодшим науковим співробітником відділу германських та романських мов, у 1987–1991 рр. – учений секретар Інституту. З 1991 р. працював в Інституті української мови НАН України: вчений секретар, провідний науковий співробітник відділу соціолінгвістики. У 2000 р. захистив докторську дисертацію «Еволюція української мови в діаспорі (етно- і соціолінгвістичні аспекти)». Відтоді працював провідним науковим співробітником відділу західно- та південнослов’янських мов. З 2004 р. ‒ директор Українського бюро лінгвістичних експертиз НАН України. З 2009 р. – завідувач відділу мов України. З 2017 р. ‒ директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні. Автор розвідок із порівняльної фразеології англійської й української мов, перекладознавства. Нині досліджує проблеми мовної політики, двомовності, українського правопису, міжмовної транслітерації, юридичної лінгвістики та лінгвістичної експертизи.

ПРАЦІ

Монографії

 

 Статті