Народився 27 січня 1975 р. в Києві. Закінчив 1997 р. Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Упродовж 1997–2000 рр. навчався в аспірантурі Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (науковий керівник – академік НАН України Г. П. Півторак). Кандидат філологічних наук (2001), доктор філологічних наук (2017). З 2000 р. працює у відділі загальнославістичної проблематики та східнослов’янських мов, з 2016 р. – у відділі слов’янських мов. З 2007 р. — старший науковий співробітник, з 2019 р. — провідний науковий співробітник. Автор понад 120 праць, присвячених актуальним проблемам етимології, порівняльно-історичної лексикології, стилістики, соціолінгвістики, лінгвістики впливу, термінознавства й історії українського мовознавства.

 

ПРАЦІ

 

Монографії

Словники

Брошури

Статті