Народилася 16 жовтня 1956 р. в Києві. Закінчила з відзнакою Київський державний (нині національний) університет імені Тараса Шевченка (1981), спеціальність — чеська мова та література, українська мова та література, перекладач. У 1993–1996 рр. навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (науковий керівник — академік В. М. Русанівський). Захистила кандидатську дисертацію «Національно-культурні особливості семантики чеської фразеології» (1997). У 2019 р. захистила докторську дисертацію “Чеська пареміологія в генетичному, лінгвокогнітивному і дискурсивному висвітленні” (науковий консультант академік Г. П. Півторак). У 2022 році Людмилі Іванівні було присвоєно звання професора.

Працювала молодшим, науковим, старшим науковим співробітником (з 2000 р.) відділу західно- і південнослов’янських мов. З 2016 р. працює у відділі слов’янських мов. Доцент кафедри слов’янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, викладає нормативні курси та спецкурси. Перебувала на стажуванні в Карловому університеті у Празі (2004), у Слов'янському інституті Академії наук Чеської Республіки (2007), читала курс лекцій на філософському факультеті університету ім. Ф. Палацького в Оломоуці (Чехія, 2013),  має сертифікати про навчання в Літніх школах (Прага, Оломоуц, Братислава). Протягом 2000–2006 рр. за сумісництвом викладала чеську мову в Дипломатичній академії України при МЗС України.  Бере активну участь у Міжнародних наукових славістичних конференціях в Україні та за кордоном, виступала з доповідями на ХІІІ-ХVI Міжнародних з'їздах славістів. Учений секретар Українського комітету славістів (2003 - дотепер). Сфера наукових інтересів   — слов’янська лексика, фразеологія, пареміологія в синхронії та діахронії, історія славістики. Автор близько 140 друкованих наукових, науково-методичних та лексикографічних праць.

 

ПРАЦІ

 

Монографії

 

Словники

 

Підручники, посібники, розмовники

 

Статті