Півторак Г. П. Українці: звідки ми і наша мова. – К. : Наук. думка, 1993. – 200 с.

У монографії розглянуто джерела мовно-історичних відомостей про наше минуле і на цій науковій базі популярно розповідається про найдавніших мешканців на території сучасної України, про походження слов’ян, перші слов’янські племена й ранньослов’янські культури, роль скіфів у нашій історії, формування південноруських союзів племен як етнічної основи українського народу, виникнення найважливіших діалектних рис, що стали характерними особливостями української мови, пояснено причини й передумови сучасного діалектного поділу української мови. Подано відомості про появу писемності у східних слов’ян, простежено розвиток двох писемно-літературних мов у Київській Русі – церковнослов’янської та давньоруської, проаналізовано мовні особливості творів давньоруської літератури.

Для найширшого кола читачів, зацікавлених походженням українців та історією української мови.