Акцентологія. Етимологія. Семантика: До 75-річчя академіка НАН України В.  Г. Скляренка. – К.: Наукова думка, 2012. – 775 с.

Збірник містить статті провідних українських та зарубіжних мовознавців, присвячені питанням слов’янської акцентології, етимології (і не тільки слов’янської), лексикології, фразеології і семантики. Значну увагу приділено також проблемам історії української та інших слов’янських мчи, фонетики і граматики української мови, загального мовознавства.

Серед авторів збірника – науковці Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні: В. М. Бріцин, І. Ю. Гальчук, Л. І. Даниленко, В. В. Жайворонок, Т. Б. Лукінова, В. В. Лучик, Н. Г. Озерова, Г. П. Півторак, В. П. Пономаренко, О. О. Тараненко, О. Б. Ткаченко, В. І. Ярмак та інші.

Для мовознавців, викладачів, аспірантів і студентів.