Півторак Г. П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов: Міфи та правда про трьох братів слов’янських зі «спільної колиски». – 2-ге вид., доп. – К.: Арістей, 2004. – 180 с.

У книзі на основі найновіших досягнень історичних та філологічних наук розглянуто походження східнослов’янських народів та їхніх мов. Популярно розповідається про найдавніших мешканців на території сучасної України, Білорусі та Європейської Росії, про походження слов’ян, східнослов’янські союзи племен, визначається етнічна належність Київської Русі. Доводиться необґрунтованість доктрини про давньоруську народність і першу руську державу як «спільну колиску» українців, росіян та білорусів. Розкриваються терміни «Русь», «Росія», «Великоросія», «Малоросія» та історія їх уживання. Пояснено походження назви «Україна». Охарактеризовано етапи та особливості формування східнослов’янських мов.

Для викладачів і студентів вишів, учителів і старших школярів, лекторів, журналістів, найширшого кола зацікавлених читачів.